Η φυσιογνωμία του προγράμματος σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Master of Science in Business Administration, Analytics and Information Systems)» αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε τρία γνωστικά πεδία: πρώτον της διοίκησης επιχειρήσεων, δεύτερον των πληροφοριακών συστημάτων και τρίτον της αναλυτικής επιστήμης δεδομένων.

Η διοίκηση επιχειρήσεων αναπτύσσεται κατά την τελευταία εκατονταετία και υποστηρίζει τις οργανωτικές πρακτικές, τις διοικητικές δραστηριότητες, τη διαχείριση διαδικασιών και τη λήψη αποφάσεων, για την αποτελεσματική λειτουργία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Τα πληροφοριακά συστήματα απετέλεσαν τον κύριο συντελεστή μεγέθυνσης της παραγωγικότητας κατά τις πρόσφατες δεκαετίες και έχουν καίρια σημασία για την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και των οργανισμών, μέσα σε μια ταχύτατα εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία.

Η πρόοδος της τεχνολογίας στο υλικό και το λογισμικό επιτρέπει να συλλέγομε, αποθηκεύομε και αναλύομε μεγάλα ποσά δεδομένων, από ποικίλες πηγές, για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Η επιστήμη δεδομένων (data science), σχεδόν συνώνυμη με τον όρο business analytics, εφαρμόζει αναλυτικές τεχνικές στα δεδομένα για την εύρεση υποκείμενων σχέσεων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού και την παραγωγή αξίας.

Το Πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες, είναι ποιοτικό, σύγχρονο και πρωτοποριακό, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, απαιτεί μελέτη και έχει εργαστηριακή πρακτική. Τα μαθήματα γίνονται διά ζώσης και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι εκπαιδευτές είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων, καθώς επίσης συμμετέχουν και έμπειρα στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.

Το Πρόγραμμα στα Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων στοχεύει στη διαμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων με πολυμέρεια, γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και μεθοδολογικές δεξιότητες στη διοίκηση, τα πληροφοριακά συστήματα και την επιστήμη δεδομένων για τη στήριξη της επιχείρησης, τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της απόδοσης και την προώθηση της καινοτομίας. Τα προσόντα αυτά είναι απαραίτητα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται με υπευθυνότητα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, για το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η ενδελεχής επιστημονική εκπαίδευση του Προγράμματος παρέχει επίσης τα θεμέλια για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ιωάννης Κ. Δημητρίου, Ph.D. Cambridge

Καθηγητής Μαθηματικών – Πληροφορικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Περισσότερα για το πρόγραμμά μας

Περάτωση Σπουδών

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι απαραίτητο να βαθμολογηθεί ο φοιτητής σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος με βαθμό τουλάχιστον 5 και να συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας μαθημάτων τουλάχιστον 6,5. Στο μέσο όρο βαθμολογίας περιλαμβάνεται και ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας.

Εξειδίκευση

Ο τίτλος του συγκεκριμένου προγράμματος εξειδίκευσης αναγράφεται στο μεταπτυχιακό τίτλο που δίδεται με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.

Δίδακτρα

Tο ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 5.400€ και καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου, πέραν της πρώτης δόσης που καταβάλλεται κατά την εγγραφή.

Υποδομές

 

Η Γραμματεία του ΠΜΣ είναι στο κτήριο της οδού Ευριπίδου 14. Στο κτήριο αυτό υπάρχουν επίσης αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια πληροφορικής. Ο σταθμός Μετρό «Πανεπιστήμιο» είναι πολύ κοντά.

Τα μαθήματα της κατεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών και Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων γίνονται στις έξοχες εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Πληροφορικής στην πτέρυγα Σίνα του Μεγάρου Θεωρητικών Επιστημών (ΜΘΕ) με είσοδο από την οδό Σόλωνος 57 στο Κολωνάκι. Ο σταθμός Μετρό «Πανεπιστήμιο» είναι πολύ κοντά. Επίσης υπάρχουν πολλές αστικές συγκοινωνίες με αφετηρία και προορισμό την οδό Ακαδημίας 45 (έναντι του ΜΘΕ και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών). Διαλέξεις ειδικού ενδιαφέροντος γίνονται στην οδό Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου, στο Γρυπάρειο Μέγαρο, όπου είναι τα γραφεία των μελών ΔΕΠ και της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (www.econ.uoa.gr).

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι στην οδό Ναυαρίνου 14Α (στο νέο Χημείο), πολύ κοντά στο κτήριο της Σόλωνος 57. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει Κεντρική Βιβλιοθήκη, βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές συνδέσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες περιοδικά (www.lib.uoa.gr).

Η Φοιτητική Λέσχη είναι στην οδό Ιπποκράτους 14, δίπλα στο κτήριο της Σόλωνος 57. Στη Φοιτητική Λέσχη λειτουργεί επίσης ιατρείο για τους φοιτητές.

Οι παροχές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου (www.uoa.gr).